Funkcie WebJET CMS

Overený bezpečný systém

Tak ako je WebJET bezpečný z pohľadu nízkej pravdepodobnosti napadnutia hackerov, tak je bezpečný aj z ďalších hľadísk - evidujte prihlásenia, prideľujte práva na uverejňovanie, úpravu aj schválenie obsahu, zaznamenávajte zmeny, ktoré sa udiali vo vašej neprítomnosti, či požadujte od návštevníkov webu overenie cez captcha verifikáciu.

Zistiť viac

Captcha verifikácia

Chcete rozlíšiť medzi reálnymi ľudmi a botmi? Pridajte na svoj web captcha verifikáciu, ktorá vám s tým pomôže a výrazne zamedzí pokusy robotov dostať sa do vášho portálu. Vo WebJET CMS si môžete vybrať, ktorú funkciu captcha nastavíte - zakliknutie okienka Nie som robot, prepísanie zobrazeného kódu písmen a čísel, alebo vyklikanie vybraných častí obrázku.

Monitoring aktivít na webe

Na domovskej stránke WebJET CMS sa vám zobrazí hneď niekoľko monitoring sekcií:

  1. Prihlásení používatelia, kde sa vám zobrazia všetky historické prihlásenia do systému.
  2. Moje posledné stránky, ktoré ste posledne upravovali priamo vy.
  3. Zmenené stránky, kde sa vám zobrazí zoznam posledne upravovaných stránok vo všeobecnosti.

Správa používateľov, práva a prístupy

Pri správe používateľských účtov máte možnosť nastavovať rozličné oprávnenia jednotlivým používateľom - prístupové práva k zoznamom súborov, aj k častiam webu. Pre zjednodušenie si môžťete vytvoriť skupiny používateľov, ktorým pridelíte skupinové práva a následne už len pridáte používateľov do príslušnej skupiny. V rámci WebJET CMS viete spravovať okrem administrátorov (redaktorov webu) aj registovaných návštevníkov, ktorí majú prístup do klientskej či partnerskej zóny, a tiež emailové skupiny. Všetkých používateľov môžete importovať z a exportovať do excel formátu XLS.

GDPR - buďte v súlade s legislatívou

Máte nezodpovedané otázky ako nastaviť zber cookies z vášho webu? Máme pre vás prednastavenú cookie bar, od ktorej sa môžete odraziť a zároveň spĺňať podmienky GDPR.

Zistiť viac

Cookies ako neodmysliteľná súčasť dnešných webstránok

Pripravili sme si pre vás preddefinovanú cookie bar, ktorou oboznámite návštevníkov vášho webu so zberom cookies, ktoré sa ukladajú do ich počítačov, a zároveň vám ňou potvrdia svoj súhlas, respektíve ho zamietnu. Ak aplikáciu vložíte do pätičky stránky, zobrazí sa návštevníkom na každej stránke, pokým to nepovtrdia, alebo nezamietnu. Nastavená je doba 30 dní, kedy sa návštevníkom opätovne lišta zobrazí na potvrdenie.

General Data Protecion Regulatioin

S aplikáciou GDPR zostanete v súlade s legislatívou - prehľadá vaše webstránky, aby zistila či sa v nich nenachádzajú formuláre, ktoré by od návštevníkov zberali citlivé údaje ako napríklad dátum narodenia, rodné číslo, alebo číslo zmluvy a iné podobné údaje. Zároveň pomáha so správou cookies a tiež vám umožní v rámci databázy WebJETu aj výmaz alebo anonymizáciu uložených dát.

Webstránka ako marketingový nástroj

Prezentačný web, predajný kanál, blog, portál, ... WebJET CMS má komplexné využitie. Vyhodnocujte, ktorá verzia stránky je úspešnejšia, pomocou A/B testovania. Získajte priamy feedback od vašich návštevníkov pomocou ankiet a dotazníkov. Optimalizujte kľúčové slová na webe, aby ste stále boli o krok pred konkurenciou, či sledujte správanie návštevníkov a zistite ako sa na vašej stránke pohybujú pomocou monitoringu kliknutí.

Zistiť viac

Zistite, ktorá verzia stránky je úspešnejšia pomocou A/B testovania

Ukážte jednej skupine návštevníkov A verziu stránky, druhým B verziu, a vyhodnoťte, ktorá bola úspešnejšia z hľadiska návštevníckej interakcie, zhliadnutých podstránok, otvorených obrázkov, objednaných produktov, prečítaných blogov, či celkového stráveného času na webe. Pomer, v akom sa verzie návštevníkom zobrazia, si definujete ľubovoľne.

Ankety pre oživenie webu a interakciu s návštevníkmi

Dajte návštevníkom webu možnosť interagovať a zapájať sa do diskusií, ankiet a dotazníkov, čím môžete okrem iného získať aj určitú formu spätnej väzby. Oživte svoj web a vytvorte:

  1. ankety, ktorými môžete zmerať preferencie návštevníkov, či už s preddefinovanými možnosťami odpovedí, alebo necháte polia otvorené na plnú textovú odpoveď;
  2. dotazníky, či kvízy, kde určíte aj správne odpovede a návštevníci sa budú môcť v rámci vášho webu napríklad aj otestovať v danej problematike, napríklad, či poznajú produkt, službu, a podobne. Po odoslaní formuláru sa mu automaticky zobrazí výsledok aj správne odpovede.

Search Engine Optimalization - SEO optimalizácia

Optimalizácia vyhľadávania, čiže SEO optimalizácia, je spájaná s kľúčovými slovami na webe - s WebJET CMS nepotrebujete ďalšie tooly na analyzovanie výskytu kľúčových slov na Google. V aplikácii SEO si sami môžete zistiť nakoľko je dané slovo alebo slovené spojenie vyhľadávané, podľa čoho následne uvážite, či ho tiež zapracovať do obsahu svojho webu.

Sledujte pohyb návštevníkov po vašom webe monitoringom kliknutí

Pomocou mapy kliknutí (heatmap) dokážete v rámci WebJET CMS monitorovať pohyb návštevníkov po stránke a tiež odhaliť miesta, kde klikali najviac a vyhodnotiť tak, či na týchto miestach máte správne nastavené buttony na preklik, respektíve súbory na stiahnutie a ak nie, tak práve na tomto popracovať.

Preferovaná vizualizácia vášho webu

Prispôsobte si vzhľad vášho webu podľa vlastných preferencií - či už hovoríme o vyskladaní ľubovoľnej stromovej štruktúry, alebo o usporiadaní blokov a aplikácií.

Zistiť viac

Stromová štruktúra

Vyskladajte si kostru vášho webu od rozloženia hlavnej menu lišty vľavo vpravo či v strede, až po jednotlivé sekcie na podstránkach. Množstvo kategórií v hlavom menu je na vás - vytvoríte či odstránite ich jednoducho pridaním a pomenovaním adresárov. Rovnako aj počty úrovní textov a obrázkov na podstránkach.

Aplikácie kdekoľvek na webe

Máte presnú predstavu kde chcete mať texty, bannery, fotogalérie, tlačítka (buttony), formuláre, ankety a diskusné okienka, či dátum s meninami? Perfektné - aplikácie WebJET CMS môžete vložiť kdekoľvek v rámci webu.

Multimédiá

Médiá sú doplnkom každého webu. Vložte obrázky, videá či prezentácie do toho svojho! Jednoduché nahrávanie a vytváranie fotogalérií je jednou z vlastností WebJET CMS.

Zistiť viac

Fotky a videá

Nahrajte na váš web fotogalérie a podeľte sa s návštevníkmi o zábery z akcií, či už interných alebo externých. Potiahnutím a pustením, teda "drag & drop" funkciou, môžete fotky nahrať jednotlivo alebo aj hromadne, WebJET si s tým poradí a automaticky ich upraví na adekvátny formát. Ak by ste s tým však neboli celkom spokojní, v online editore obrázkov si môžete upraviť veľkosti obrázkov, orezať ich, či ľubovoľne rotovať. A nezabudnite na Alt texty, v ktorých popíšete, čo sa na obrázku nachádza, pre prípad, že by sa niekomu fotka nezobrazila.

Naviac môžete na svoj web nahodiť aj videá presmerované z YouTube, Vimeo alebo nahraté zo súboru.

Zapôsobte prezentáciou

Zostavte zo svojich médií prezentáciu s animovanými 3D efektami prechodov medzi snímkami. Každú je možné naformátovať ľubovoľne - týka sa to farby, nadpisov, podnadpisov a textov, písma, pozadia aj prislúchajúcej fotografie.

Sociálne siete a interakcia s návštevníkmi

Píšte blogy, tvorte diskusie a nechajte návštevníkov interagovať pomocou funkcií, aké sú pre nich známe z Facebooku. Vložte si na svoj web dátum a meniny, kalendár udalostí, či prelinkovanie na svoje sociálne siete. Nechajte si svoju stránku ohodnotiť návštevníkmi, dovoľte im napísať vám odporúčania, alebo s nimi priamo komunikujte cez živý chat.

Zistiť viac

Blogy

Udržujte svoj web živý pravidelnými blogovými príspevkami, ktorých tvorba je s WebJET CMS naozaj jednoduchá s aplikáciou Blog. Články si nahodíte do prednastavených blokov, pridáte nadpisy, anotácie, fotky alebo videá, prípadne určíte aj autora článku, ak ním nie ste vy. Posledným krokom je zverejnenie článku - buď tak urobíte bezprostredne po jeho vytvorení, alebo si zvolíte ľubovoľný dátum publikácie, kedy sa má článok zverejniť sám.

Diskusie

Rozbehnite k blogovým článkom diskusie - položte pod článok jednoduchú diskusnú otázku, alebo vytvorte rovno celé diskusné fórum a umožnite tak čitateľom priamo interagovať s danou témou. Príspevky čitateľov je možné spravovať a nastaviť zobrazovanie od najstarších po najnovšie, alebo opačne, alebo im nastaviť časové obmedzenie, po ktorom sa príspevok zmaže.

Facebook prvky

Ak je návštevník stránky prihlásený na Facebook, vie sa do diskusie zapojiť pod svojím profilom a pridať tak komentáre, ako ich poznáme z tejto sociálnej siete. Na komentáre je možné ďalej odpovedať alebo reagovať pomocou tlačidiel "páči sa mi to", poprípade zdieľať článok na svojom profile so svojimi priateľmi.

Kalendár, dátumy a meniny

Organizujete v rámci vašej spoločnosti kultúrne, športové či vzdelávacie podujatia, predstavenia, semináre, webináre, súťaže, či iné aktivity? Hoďte si ich do kalendára a umožnite tak návštevníkom sledovať program vami plánovaných aktivít na vašom webe.

Zároveň môžete pridať na váš web aj aktuálny dátum a ak sa vám to hodí, tak aj meniny. Každý predsa z času na čas hľadá, kto má meniny v daný deň - u vás to hľadať nemusí.

Rating - hodnotenie

Získajte hodnotenia od svojich zákazníkov priamo na vašom webe využitím komponenty Rating vo WebJET CMS. Vaši klienti môžu hviezdičkami ohodnotiť produkty a služby, ktoré ponúkate - či už sa to týka reštaurácie, hotela, prenájmu prostriedkov či priestorov, alebo máte e-shop a chcete aby jednotlivé produkty boli ohodnotené používateľmi. Zo všetkých vložených hodnotení sa spraví priemer a ten sa zobrazí návštevníkovi.

Odporúčania zákazníkov

Zvýšte dôveryhodnosť vašej stránky a ponúkaných produktov a služieb tým, že umožníte zákazníkom okrem hviezdičkového hodnotenia vložiť aj písomnú spätnú väzbu, prípadne priložiť fotografiu, k zakúpeným produktom či službám. Skúsenosti druhých často pomôžu v rozhodovaní potenciálnych zákazníkov.

Živý chat

Buďte návštevníkom webu k dispozícií na živú komunikáciu cez chat. Vaši odborníci tak budú v priamom kontakte so zákazníkom v reálnom čase, čím môžu podporiť úspech vášho predajného či informačného kanálu a zároveň vybudovať komunikačnú spoľahlivosť vašej spoločnosti. Tiež si môžete nastaviť časové úseky kedy sa bude ikonka chatu zobrazovať automaticky a kedy návštevníkovi oznámi, že aktuálne nie sú k dispozícii žiadni špecialisti, no pre spätné kontaktovanie môžu zanechať správu.

Vyhľadávanie priamo u vás na webe

Stáva sa vám, že hľadáte na weboch niečo špecifické a neviete to nájsť? Zjednodušte to práve vašim návštevníkom a využite vyhľadávacie aplikácie WebJETu CMS, ktoré úspešne nájdu požadované slová a slovné spojenia na vašej webstránke. Okrem samotných stránok aplikácie prehľadajú aj výskyt daných slov v súboroch nahratých na stránke, nič im neunikne.

Zistiť viac

Vyhľadávanie

Uľahčite návštevníkom hľadanie konkrétnych pojmov cez rýchly vyhľadávač na vašej stránke. Okrem toho, že im to ponúkne výsledok dopytovaných slov rýchlejšie, z analytiky zistíte, čo na vašom webe hľadali a prípadne sa môžete zamyslieť, či nájsť tomuto pojmu nové, viditeľnejšie umiestnenie, ku ktorému sa návštevníci dostanú aj bez nutnosti použiť vyhľadávač.

V prípade, že máte na webe nahraté súbory, aplikácia vyhľadávača prehľadá aj tieto a ponúkne návštevníkovi všetky relevantné výsledky. Môžu to byť súbory z MS Word (doc), Excel (xls), PowerPoint (ppt), ale aj súbory typu pdf, xml, či txt.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Nezabudnite na svoj web zaradiť formuláre, cez ktoré vás môžu návštevníci kontaktovať, ale ani na súbor často kladených otázok, na ktoré im viete odpovedať už vopred bez toho, aby sa pýtali. Nevedia vás vaši zákazníci nájsť? Vložte na stránku interaktívnu mapu, ktorá ich hneď naviguje na vašu adresu. Ak máte reštauráciu, hotel, autopožičovňu, či podobné zariadenia a miestnosti, ktoré si môžu vaši zákazníci rezervovať, s WebJET CMS využijete šikovnú aplikáciu rezervačný systém.

Zistiť viac

Tvorte formuláre jednoduché aj pokročilé

Formuláre vám môžu byť nápomocné vo viacerých situáciách - pri nábore nových zamestnancov, prostredníctvom ktorých sa môžu prihlásiť na pozíciu, pri získavaní feedbacku od návštevníkov stránky, pri kontaktovaní určitého oddelenia, ak niečo na webe nie je zodpovedané, pri požiadavke o cenové ponuky, a mnohé ďalšie.

Otázky a odpovede (FAQ - Frequently Asked Questions)

Frequently asked Questions (F&Q) - čiže často kladené otázky - sú dnes súčasťou takmer každého webu, vytvorte si odpovede na tie týkajúce sa vášho biznisu a odpovedajte návštevníkom vašej stránky na otázky bez toho, aby ich vôbec museli položiť. Táto aplikácia vám umožní vytvoriť otázky a odpovede a vkladať ich na webstránky. Zároveň však dokáže zbierať otázky návštevníkov z kontaktného formulára, cez ktorý im potom môžete odpovedať.

Zdieľanie dokumentov pre návštevníkov webu

Máte tlačivá, či iné formuláre, ktoré sú užitočné pre návštevníkov vášho webu? Zaveste ich na stránku a nechajte návštevníkov stiahnuť si tieto materiály. V prípade potreby viete k dokumentom nastaviť prístupnosť - dostať sa k nim budú môcť len tí s prístupom.

Mapa

Potrebujú sa k vám zákazníci či dodávatelia dostať? Interaktívna mapa je riešenie - po kliknutí otvorí aplikáciu s navigáciou priamo k vám.

Rezervácie

Rezervačný systém vo WebJET CMS vám umožní zobraziť dostupnosť vami ponúkaných služieb, zariadení, produktov, vozidiel - v podstate čohokoľvek, čo sa dá rezervovať. Či už sa jedná o hotelové izby a konferenčné miestnosti, stoly v reštaurácii, cestovné lístky aj lístky na kultúrne podujatia, športoviská a ihriská, termíny masáží, vyšetrení, ale aj požičovne ľubovoľných dopravných prostriedkov od áut cez bicykle, kolobežky, motorky, až po štvorkolky a tak ďalej.

 

Všetky aplikácie WebJET CMS

Kontakty
Zavolajte nám
Každý pracovný deň od 9:00 do 15:00
Napíšte nám
Zavoláme Vám