Aplikácie WebJET CMS

Legenda
aplikácia zahrnutá v danej verzii licencie =  pole s X
aplikácia sa dá dokúpiť = prázdne pole
aplikácia sa nedá dokúpiť  = pole s -

 

 Aplikácia Popis aplikácie Basic Professional Enterprise Community
(Open Source)
A/B testovanie Táto aplikácia vám umožňuje vykonať A/B testovanie dvoch verzií stránky. Je možné vytvoriť kópiu už existujúcej A stránky s upravenou adresou stránky, v ktorej môžete testovať B verziu (upravenú verziu stránky, napr. texty, obrázky, odkazy). WebJET následne automaticky zabezpečí zobrazovanie A a B verzie stránky na pôvodnej adrese v definovanom pomere (napr. pre 70% návštevníkov zobrazí verziu A a pre 30% verziu B, na ktorej testujete úpravu). Návštevník teda stále vidí pôvodnú adresu, ale namiesto A verzie sa mu automaticky zobrazí B verzia stránky.     X  
Anketa Cez aplikáciu Anketa môžete vytvárať otázky pre návštevníkov stránky s definovanými možnosťami odpovedí. Návštevník stránky kliknutím na odpoveď zvýši počítadlo kliknutí. Zmeráte tak preferencie návštevníkov vašej stránky.   X X X
Anketa ľahko Jednoduchšia a rýchlejšia forma ankety. Vytvorte si anketu jednoduchým zadaním otázky a definovaním možných odpovedí. X X X X
Archív súborov Aplikácia pre manažment súborov a ich verzionovanie na jednom mieste. Umožňuje nastavovať aj publikovanie súborov do budúcna a jednotlivé súbory zaradiť do kategórií a priradiť ich k produktom.     X  
Atribúty stránky Umožňuje definovať meta dáta priradené k webstránke (napr. farba produktu, veľkosť, váha, rozmer) a následne tieto metadáta zobrazovať na webstránke.     X  
Audit Evidencia zmien v systéme WebJET, umožňuje vyhľadávanie v auditných záznamoch podľa dátumu a času, typu udalosti, autora a popisu. X X X X
Banerový systém Vloží do stránky banner so zadanými parametrami.     X  
Blog Aplikácia Blog umožňuje používateľom zjednodušenú tvorbu článkov, rubrík, správu diskusných príspevkov k týmto článkom, a pre administrátora zjednodušenú správu blogerov.     X  
Captcha verifikácia Aplikácia pre zobrazenie Captcha verifikácie obrázku vo formulároch.  Umožňuje integrovať aj Invisible Captcha systém od Google.   X X  
Carousel Slider Vloží do stránky Carousel (kolotoč) obrázkov. Môžete si vybrať z viacerých dizajnov.   X X  
Cookiebar Vložte si do stránky preddefinovú cookies lištu, kde návštevník potvrdí súhlas s ukladaním cookies v jeho počítači. Odporúčame vložiť túto aplikáciu do pätičky, aby sa automaticky zobrazila na každej stránke. Po potvrdení súhlasu návštevníkom sa znova zobrazí po 30 dňoch. X X X X
Číselníky Aplikácia Číselníky umožňuje vytvárať pomenované typy číselníkov, do ktorých je následne možné ukladať rôzne údaje (napr. zoznam okresov). Typy a dáta číselníkov je tiež možné exportovať a importovať pomocou .xls súboru. Čiselník môžete použíť v aplikácii Formuláre alebo nastaviť výberové možnosti pre volné polia vo web stránke, alebo ich využiť v zákazníckej implementácii.   X X  
Dátum a čas Vloží do stránky dátum a čas, ktorý sa bude aktualizovať pri každom zobrazení stránky. X X X X
Dátum a meniny Umožní vám vložiť do stránky aktuálny dátum, meniny prisluchajúce k danému dňu alebo záznam sledujúci dátumy zmien webstránky. X X X X
Diskusia Aplikácia Diskusia (fórum) umožňuje do stránky vložiť jednoduchú diskusiu pod článkom, alebo samostatné diskusné fórum s možnosťou vytvárania tém. Diskusnému fóru môžete nastaviť vlastnosti ako spôsob usporiadania príspevkov, spôsob stránkovania a pre fórum nastaviť aj časové obmedzenie pre zmazanie príspevku.   X X  
Disqus komentáre Vložte službu Disqus komentáre do vašej webstránky. Pred vložením do stránky si zdarma zaregistrujte účet na http://www.disqus.com, cez ktorý budete môcť nastavovať ďalšie možnosti diskusie. X X X X
Dotazníky Vytvorte si dotazník, položte otázky, určite správne odpovede a vložte ho do stránky. Dotazník bude po vyplnení používateľom automaticky vyhodnotený a zobrazí správne odpovede.     X  
E-mail - distribučný list Aplikácia E-mail - distribučný zoznam vám umožní posielať hromadné personalizované emaily viacerým používateľom naraz. Každá správa sa posiela samostatne a jednotliví príjemcovia nevidia e-mailové adresy ostatných príjemcov. Výhodou je, že každý e-mail môže byť personalizovaný - ak do tela mailu vložíte značku namiesto nej sa vloží skutočné meno príjemcu.
E-mail je možné posielať návštevníkom, ktorí sú registrovaní v admin časti systému WebJET, alebo vytvoriť súbor so zoznamom mien a e-mail adries a tie potom naimportovať ako zoznam príjemcov.
Pre registráciu návštevníkov na odber správ treba vytvoriť 2 stránky: prihlásenie a odhlásenie. Vloží do stránky komponent pre prihlásenie / odhlásenie z newslettra (distribučného zoznamu). 
    X  
Emotikony Umožňuje do stránok vkladať obrázky smajlíkov (emoticon). X X X X
E-shop Cez aplikáciu E-shop môžete vytvoriť a spravovať jednoduchý elektronický obchod. V rámci aplikácie definujete jednotlivé produkty a ich atribúty (napr. veľkosť, farba), spôsoby doručenia, či platby. Aplikácia evidujete zoznam prijatých objednávok, umožňuje nastavovať ich stav s možnosťou notifikácie zmien v objednávke na zákazníkov email.     X  
Export noviniek Aplikácia umožňuje exportovať zoznam noviniek alebo článkov zo zadaného adresára vo formáte RSS alebo JSON (napr. pre mobilnú aplikáciu). Exportu definujte URL adresu na ktorej bude export dostupný, formát (json alebo RSS), počet exportovaných položiek, ID adresárov s novinkami/tlačovými správami, spôsob usporiadania a typy stránok (aktuálne, archívne, budúce).   X X  
Facebook komentáre Cez Facebook komentáre môžu návštevníci stránky vyjadriť svoj názor pridaním príspevku do diskusie pomocou profilu na Facebooku. X X X X
Facebook Like Box Aplikáciu Facebook Like Box umožňuje propagovať vašu Facebook stránku (nedá sa použiť na skupiny a osobné profily). Aplikácia zobrazí príspevky na nástenke a zoznam priateľov stránky. X X X X
Facebook Like tlačidlo Facebook Like/share tlačidlo umožňuje nastaviť "Páči sa mi" alebo zdieľať obsah stránky s priateľmi návštevníka stránky. X X X X
Formulár ľahko Aplikácia Formulár ľahko slúži na jednoduchú tvorbu formulárov. Výhoda je v jednoduchosti vytvorenia formuláru vkladaním predpripravených vstupných polí s možnosťou zadania vlastného názvu poľa, označenia povinnosti vyplnenia a nastavenia textu tooltipu (vysvetlivky). S výstupným HTML formátom sa autor formuláru nemusí zaoberať, je predpripravený podľa dizajnu webu pre jednotlivé typy vstupných polí.    X X  
Formuláre Aplikácia Formuláre slúži na pokročilú tvorbu a správu formulárov. Každá web stránka môže obsahovať formulár, ktorý návštevník vyplní. Môžu to byť žiadosti o pracovné miesto, kontaktný formulár a podobne. Vyplnený formulár sa odošle na definované email adresu, pričom v email správe formulár vyzerá rovnako ako na web stránke. Je možné ho vytlačiť a ďalej spracovať. Naviac, všetky formuláre sa ukladajú do databázy v administrátorskej časti Web JET a je možné sa k nim kedykoľvek vrátiť. Položky vo formulároch je možné usporadúvať podľa ľubovoľného stĺpca a exportovať do programu MS Excel.   X X  
Fotogaléria Aplikácia fotogaléria umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať galériu fotografií. Obrázky z digitálneho fotoaparátu stačí hromadne nahrať do fotogalérie a WebJET automaticky fotografie zmenší na požadovaný formát. Ku každej fotografii viete pridať krátky a dlhý popis a meno autora.   X X X
GDPR Účelom aplikácie GDPR je umožniť prehľadávať webstránky a dáta modulov WebJET na základe zadefinovaných regulárnych výrazov alebo zadaného výrazu a zobraziť výsledok hľadania používateľovi WebJETu pre následný audit. Prehľadávanie je určené hlavne pre formuláre, aby sa preukázalo, či sa v nich nenachádzajú citlivé údaje (dátum narodenia, číslo na mobilný telefón, číslo na pevnú linku, rodné číslo, číslo zmluvy, prípadne iné.) Aplikácia GDPR umožňuje aj výmaz dát spojených s GDPR z databázy WebJETu.
Ďalej aplikácia umožňuje správu cookies a ich klasifikácií zobrazujúcich sa návštevníkom v cookies lište pri návšteve webstránok.
X X X  
Google vyhľadávanie Prostredníctvom tejto aplikácie si môžete do vašej stránky umiestniť aj vyhľadávacie pole Google pre vyhľadávanie na vašom webe s využitím Google indexu. X X X X
Kalendár Kalendár udalostí umožňuje zobraziť nadchádzajúce (plánované) udalosti, napr. na stránke mesta zobrazí zoznam kultúrnych podujatí vo vybraný mesiac. Udalosti je možné členiť do kategórií ako napr. kultúrne, športové, politické, atď.   X X  
Klonovanie štruktúry Klonovanie štruktúry web stránok umožňuje nakopírovať kompletnú štruktúru stránok z jedného adresára do druhého adresára. Napr. ako základ pre anglické verziu sa použije kompletná štruktúra slovenskej verzie. V naklonovanej verzii následne jednoducho upravíte len texty a názvy stránok a adresárov.   X X  
Live chat (SmartsUpp) Komunikujte s vašimi zákazníkmi naživo, priamo z webstránky.
Pre využívanie tejto služby, sa musíte zaregistrovať (zadarmo) na www.smartsupp.com . Po registrácií obdržíte Smartsupp kľúč. Služba ponúka verziu zadarmo pre jedného operátora.
Aplikáciu odporúčame vložiť do pätičky stránky, aby sa automaticky zobrazovala na každej stránke.
X X X X
Mapa Vloží do stránky interaktívnu mapu (Google maps alebo Open Street Map) podľa zadaných GPS súradníc, alebo adresy. Pre použitie Google maps je potrebné mať zakúpený API kľúč od Google. X X X  
Mapa stránok Vloží do stránky aplikáciu Mapa stránok, ktorá automaticky generuje zoznam dostupných adresárov a stránok. Mapa sa generuje automaticky na základe stromovej štruktúry. Adresárom a web stránkam je možné nastaviť, či sa majú zobrazovať, alebo nie (hodnota sa použije rovnako pre menu aj mapu stránok). X X X  
Mazanie dát Aplikácia na retenciu starých dát umožňuje vymazať staré štatistiky (návštevnosť stránky), odoslané emaily, zaznamenané dáta monitoringu servera, históriu prehľadávaných webstránok a auditných záznamov. X X X  
Médiá Umožňuje k webstránke pripojiť zoznam médií (súborov, obrázkov, multimédií) a tie následne zobraziť na webstránke vo forme zoznamu. Môžu to byť napr. súvisiace odkazy, súbory na stiahnutie, pripojené video súbory, atď.   X X  
Menu Vloží do stránky navigačné menu (hlavné menu, alebo ľavé menu na web stránke). Menu sa generuje automaticky na základe stromovej štruktúry web stránok. Adresárom je možné nastaviť spôsob zobrazenia v menu (zobraziť/nezobraziť). X X X X
Monitoring kliknutí Mapa kliknutí (heatmap) vytvorená z kliknutí návštevníkov web stránky.   X X  
Monitoring stavu serveru Zobrazovanie grafov a údajov záťaže servera - využitia pamäte, počtu aktívnych session, počtu cache objektov a počtu databázových spojení.   X X  
Multi Domain Umožní v jednej inštalácii WebJET CMS spravovať viaceré nezávislé domény. Na každej doméne môže byť samostatné web sídlo s oddelenými súbormi a obrázkami. Každá doména môže mať vlastný dizajn a vlastné menu.     X  
Novinky Cez aplikáciu Novinky môžete vytvoriť zoznam webstránok. Vyberiete si dizajn, spôsob usporiadania, filtračné ktiréria a adresár z ktorého sa zoznam má načítať. Vysledkom je zobrazenie napr. noviniek, tlačových správ, zoznamu blog príspevkov atď. X X X X
Odkazy na sociálne siete Vloží do stránky ikony s odkazmi na sociálne siete Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Flickr atď. X X X X
Odporúčania Vložte si do stránky aplikáciu zobrazujúcu odporúčania vašich zákazníkov vo forme mena, fotografie a textu. Aplikácia zvýši dôveryhodnosť vašej stránky a potencionálneho zákazníka uistí o kvalite vašich služieb. X X X  
Online editor obrázkov Integrovaný editor obrázkov umožňuje meniť veľkosť obrázkov, rotovať ich, či orezávať priamo v prehliadači. Ak potrebujete spraviť rýchlu zmenu v obrázku, viete to vykonať priamo v prehliadači vo WebJETe.   X X X
Otázky a odpovede (FAQ) Frequently Asked Questions - čato kladené otázky. S touto aplikáciou môžete vytvárať otázky a odpovede a vkladať ich do skupín. Následne tieto otázky a odpovede vkladáte na webstránky. Táto aplikácia vie tiež zbierať otázky návštevníkov z kontaktného formulára, cez ktorý im potom môžete odpovedať.   X X X
Počasie Zobrazí aktuálne počasie a predpoveď na nasledovné dni v zadanom meste. V aplikácii čiselníky je potrebé definovať GPS pozície možných miest. Dáta pre počasie poskytuje služba yr.no X X X  
Poslať správu Umožňuje poslať správu inému administrátorovi a integráciu odosielania správ do webstránky (napr. vrámci LMS odosielanie správ medzi tútorom a študentom). X X X  
Poslať stránku e-mailom Vloží do stránky komponentu, ktorá umožňuje poslať odkaz na aktuálnu stránku spolu s doplneným textom na e-mail adresu. Ak návštevník nájde zaujímavé informácie na vašom webe, môže si ich preposlať na svoj email, alebo na email priateľa ktorému chce stránku zdieľať.   X X  
Pôsobivá prezentácia Animované zobrazenie prezentácie s 3D efektom prechodu medzi snímkami. Každej snímke môžete definovať nadpis, podnadpis, farbu písma a pozadia, ilustračnú fotografiu. X X X  
Predpripravené bloky Umožňuje vkladať do stránky predpripravené bloky (HTML objekty). Napr. tabuľka a text, kontaktný formulár, troj stĺpcový text. X X X X
Presmerovania stránok a domén Umožňuje nastavovať presmerovania URL adries a celých domén. Pre URL adresy je možné nastaviť starú a novú adresu a presmerovací kód. Pre domény pôvodnú a novú doménu a URL adresu presmerovania a protokol (http, https). X X X X
Príbuzné stránky Vloží do stránky aplikáciu, ktorá bude zobrazovať odkazy na príbuzné stránky. Tie sa vyhľadajú automaticky podľa priradených tagov (perex skupín) k aktuálnej stránke (vyhľadajú sa iné stránky obsahujúce rovnaké tagy).     X  
Prihlásený používateľ Vloží do stránky údaje o prihlásenom používateľovi. Ak nie je prihlásený žiadny používateľ, vloží sa prázdny text.   X X X
Proxy Umožňuje do stránky vkladať HTML kód generovaný iným serverom v lokálnej sieti. HTTP požiadavka je preposlaná na nastavený server a následne výstup vložený do web stránky. WebJET vystupuje v roli proxy servera.     X  
Rating - hodnotenie stránok Vloží do stránky komponentu, ktorá slúži na ohodnotenie stránky. Hodnotenie je vo forme hviezdičiek. Pri zobrazení sa vypočíta priemerné hodnotenie a to sa zobrazí. Vhodné je to použiť napr. na stránke produktu, ktorý môžu hodnotiť zákazníci.     X  
Reštauračné menu Aplikácia umožňuje tvorbu zoznamu jedál a následne z neho vytvárať týždenné menu. Toto menu je následne zobrazované na stránke.   X X  
Rezervácie Pomocou tejto aplikácie je možné spravovať systém rezervácií. Je potrebné pridať na stránku túto aplikáciu a následne je možne pomocou formulára vyberať z rezervačných objektov (napr. izba, chata, tenisový kurt) a požiadať o rezerváciu. Aministrátor môže schvaľovať jednotlivé žiadosti.     X  
RSS export a čítačka Exportuje zoznam stránok/noniviek do RSS formátu. Umožňuje do stránky vložiť odkaz na novinky v inej stránke z rss formátu.   X X X
SEO Aplikácia zobrazí štatistické informácie o výskyte zadaných kľúčových slov vo vyhľadávači Google.     X  
Skripty Aplikácia pre jednoduchšie vkladanie meracích kódov a iných scriptov do stránky. Scripty sa vkladajú podľa zvolených adresárov alebo stránok. Ľahko tak máte prehľad o tom, do ktorých sekcií sa vkladá ktorý script.   X X  
Slider Vloží do stránky animovaný slider s obrázkami. Môžete si vybrať z viacerých dizajnových štýlov a animačných efektov.   X X  

Slit slider

Vložte si do stránky nový slider. Návštevníka na prvý pohľad zaujmú pútavé animácie, čo je ideálne pre prezentáciu Vášho produktu. X X X  
Slovník V aplikácii definujete výraz a jeho vysvetlenie. Každý výraz je možné vložiť do skupiny. Skupina môže reprezentovať jazykovú mutáciu alebo sekciu webstránky. Vo web stránke môžete označiť slovo/výraz a nastaviť zobrazenie jeho vysvetlenia. Po prechode myši ponad slovíčko sa následne zobrazí jeho vysvetlenie/definícia.     X  
Správa používateľov V správe používateľov môžete komplexne nastavovať oprávnenia používateľov na jednotlivé aplikácie, prístupové práva na súborový systém a časti web sídla. Môžete vytvárať skupiny používateľov a nastaviť skupinové práva. Okrem administrátorov (redaktorov) aplikácia spravuje aj registrovaných návštevníkov web sídla a emailové skupiny. Používateľov je možné importovať aj exportovať vo formáte XLS.   X X X
Správa súborov a adresárov v administrácii Súborový manažér v administráciu pre pohodlnú správu súborov a priečinkov. X X X  
Správa šablón Umožňuje definovať priradenie hlavičiek, pätičiek, menu, CSS štýlov k fyzickým JSP súborom s HTML kódom dizajnu stránok. Hlavička tak nie je v HTML kóde napevno ale sa ľahko dá upraviť. Šablón je možné definovať ľubovoľné množstvo (napr. hlavná stránka, podstránka) a limitovať ich zobrazenie podľa adresárovej štruktúry (napr. šablóna pre novinky sa bude zobrazovať len v sekcii Tlačové správy). X X X X
Synchronizácia dát vrámci WebJET rodiny (Import/Export) Prenos dát webstránok medzi vývojovými prostrediami (napr. z testovacieho na produkčné prostredie). Pri exporte vygeneruje ZIP súbor s obsahom web stránok vrátane obrázkov. Import zobrazí porovnanie aktuálneho stavu a umožní nastaviť každej importovanej web stránke možnosť importu a prepísania (ak stránka s rovnakým menom už existuje).   X X  
Tooltip/nápoveda Zobrazí pomocný/vysvetľujúci text pri prechode myšou ponad zadanú skratku/výraz.     X  
Šifrovanie dát Touto aplikáciou pridáte podporu šifrovania dát pre aplikáciu Formuláre. Vygenerujete si šifrovací aj dešifrovací kľúč. Šifrovací kľúč nastavíte vo vlastnostiach konkrétnemu formuláru a týmto kľúčom sa budú šifrovať údaje v databáze. Pre zobrazenie dát zadáte dešifrovací kľúč s ktorým sa vám zobrazia dešifrované údaje. V databáze ale stále zostávajú zabezpečené šifrovaním.   X X  
Úlohy na pozadí Správa a definícia opakovaných úloh spúšťaných na pozadí (napr. sťahovanie XML súboru organizačnej štruktúry a jej import).     X  
Video Vloží do stránky video z YouTube, Vimeo alebo nahratého video súboru. Umožní nastaviť veľkosť a vlastnosti prehrávania video súboru.   X X  
Vloženie dokumentu Aplikácia vám umožní priamo do stránky vložiť náhľad dokumentu typu doc,xls,ppt alebo pdf bez toho, aby si ho návštevník musel sťahovať do svojho počítača. Využíva službu Google Docs. X X X X
Vloženie HTML kódu Umožňuje vložiť HTML kód z externej webstránky, napr. Flickr fotoalbum. X X X X
Vyhľadávanie Vloží do stránky vyhľádávací formulár a zobrazenie výsledkov vyhľadávania. Umožňuje nastaviť adresár vo web stránkach v ktorom sa má vyhľadávať (napr. pre jazykové mutácie), počet záznamov na stránku a spôsob usporiadania. Využíva možnosti vyhľadávania v databáze.   X X  
Vyhľadávanie v súboroch  Táto aplikácia vytvára full text index súborov typu doc(x), xls(x), ppt(x), pdf, xml, txt a umožňuje súbory vyhľadávať vrámci integrovaného vyhľadávania na webstránke.     X  
Zoznam súborov a adresárov Vložením tejto aplikácie do stránky sa vám zobrazí zoznam súborov a podadresárov zo zadaného adresára na serveri. Viete tak jednoduchi pre zákazníkov sprístupniť zoznam súborov na stiahnutie.     X  
Zdieľacie ikonky Vygenerujú sa ikonky systémov, do ktorých môže používateľ odoslať odkaz na danú stránku   X X  
Zobrazenie dokumentu Aplikácia vám umožní priamo do stránky vložiť náhľad dokumentu typu doc, xls, ppt alebo pdf bez toho, aby si ho návštevník musel sťahovať na svoj počítač. X X X  
Zobrazenie súborov Aplikácia zobrazuje stromovú štruktúry súborov na stiahnutie v adresároch od zadanej úrovne.     X  
Zkradlenie štruktúry Zrkadlenie štruktúry vzájomne preväzuje adresáre a stránky jazykových mutácií. Zmena v jednej jazykovej mutácii sa automaticky prejaví aj v druhej. Zároveň prepája web stránky vo verejnej časti, čiže ak sa nachádzam na stránke SK/O nás a kliknem na EN verziu v hlavičke stránky, dostanem sa na zrkadlenú stránku EN/About Us.     X  

Benefity WebJET CMS

Kontakty
Zavolajte nám
Každý pracovný deň od 9:00 do 15:00
Napíšte nám
Zavoláme Vám